Kalibrační služby

Nabízím kalibraci scannerů, CRT a LCD monitorů přímo u Vás a RGB stolních tiskáren na místě nebo poštou. Pro detailní postup příprav, práce, požadavky a ceny me prosím kontaktujte pomocí kontaktního formuláře.

Pro kalibraci využívám moderní spektrometrickou sondu Eye-One Pro od společnosti X-Rite. Toto zařízení je zárukou přesných ICC profilů pro CRT a LCD zařízení, projektory a RGB tiskárny.


Podnikám v Brně na základě živnostenského oprávnění IČ: 74889362 a nejsem plátce DPH.

Chcete se dozvědět více?

Pokud byste rádi viděli více informací o kalibraci jednotlivých zařízení, klikněte prosím na nadpis "Chcete se dozvědět více".

Proč kalibrovat?

Jistě se Vám již stalo, že po vytištění byly fotografie zřetelně jiné, než jste si podle obrazu na monitoru představovali. Správně provedená kalibrace Vám zajistí, že to co uvidíte při úpravách na monitoru jsou opravdu stejné barvy, jaké se pokusí vytisknout tiskárna nebo zobrazit cizí monitor či projektor, aniž byste museli absolvovat dlouhé kolečko pokusů a úprav pro dosažení požadovaného vzhledu.

Proto v případě, že chcete zachovat vzhled dokumentu nebo fotografií mezi pracovišti nebo během procesu scanování a tisku, je vhodné provést kalibraci všech zařízení, které se práce s dokumentem účastní.

Co dostanu?

Výstupem kalibračního procesu (ve skutečnosti jsou to procesy dva – kalibrace a profilace – ale pro zjednodušení budu používat pouze pojem kalibrace) je obvykle nastavené zařízení a soubor obsahující ICC profil, který popisuje barevné chování zařízení v závislosti na vstupu a umožňuje aby všechna zařízení podávala přesné výsledky bez barevného zkreslení. Výroba tohoto profilu pro různá zařízení se ale řídí jinými pravidly a je různě nákladná.

Optická kalibrace monitoru

Nejjednodušším způsobem kalibrace zobrazovacích zařízení (CRT nebo LCD) je nastavení kontrastu a jasu podle oka. Když si prohlédnete níže zobrazeny pás s odstíny šedi, tak možná zjistíte, že některá políčka nejsou dobře rozlišitelná. Pokuste se proto upravit si jas a kontrast tak, abyste rozeznali co nejvíce stupňů šedi na obou stranách pásu.

Kalibrace monitoru pomocí sondy

Přesnější metodou je využít kolorimetrickou nebo spektrofotometrickou sondu pro kalibraci. Tato zařízení již ale stojí peníze, a proto může být výhodnější si nechat kalibraci udělat.

Vytvoření profilu pro monitor patří k těm jednodušším procedurám. Celý postup trvá asi hodinu a je k němu potřeba celý počítač (samotný monitor nestačí) a administrátorské oprávnění k systému na něm.

U přístrojů pro kalibraci monitoru si také dejte pozor, zda používaný přístroj podporuje displeje s rozšířeným barevným prostorem. Běžné levnější sondy jsou pouze kolorimetry, které toto nezvládnou. Pokud tedy vlastníte displej, který má barevný gamut větší než sRGB, potřebujete spektrometrickou sondu.

Kalibrace scanneru

Pro kalibraci scanneru je potřeba vlastnit pouze vhodný software a kalibrační terč s přesnými daty, které popisují políčka na něm. Takový terč je obvykle součástí balení kalibračni sondy, nebo se dá pořídit zvlášť například zde Wolf Faust - kalibrační terče nebo u pana Daneše.

Stejně jako u ostatních zařízení platí: pokud neděláte kalibraci často, je obvykle lepší a levnější požádat někoho s potřebným vybavením.

Kalibrace tiskárny

Při kalibraci tisku je potřeba brát ohled na dvě věci. Vždy se kalibruje trojice zařízení+papír+inkoust a výsledný ICC profil je platný pouze pro tuto trojici. Pokud cokoliv z ní změníte, je potřeba vyrobit nový profil. A není možne použít levnější kolorimetrické sondy, protože nejsou obvykle stavěné na meření odrazivých povrchů.

Proto je přesné seřízení a změření tiskárny asi nejnákladnější záležitostí celého řetězce. Nejjistější je samozřejmě kalibrace na místě zároveň se zkontrolováním všech nastavení, které mají na tisk vliv (například různé korekce a vylepšení obrazu v tiskovém ovladači). Je ale možné se dohodnout, podle návodu si seřídit ovladač, stáhnout si kalibrační obrazec, ten vytisknout a poslat poštou. ICC profil Vám pak může být doručen například emailem.

Celý postup kalibrace poté spočívá ve vytištění několika stran barevných informací, čekání než uschnou a ustálí se jejich barevnost a následném změření spektrometrem s vygenerováním profilu.

Kalibrace ostatních zařízení

Dalšími zařízeními, které může být potřeba barevně zkalibrovat jsou například projektory. Je možné zkusit "vyladit" ovladače ručně a dosáhnout tak i celkem rozumných výsledků, ale přesného seřízení je možné dosáhnout pouze s použitím kalibrační sondy.

Sondy schopné kalibrovat tato zařízení jsou ale již nákladné a platí to samé co u kalibrace monitoru. Pokud nekalibrujete často, vyplatí se o kalibraci požádat někoho, kdo již sondu vlastní.

Ceník

Pro konkrétní postup a ceny kalibračních prací mi prosím pošlete zprávu pomocí mého kontaktního formuláře. Ozvu se Vám jakmile to bude možné a dohodnu s Vámi individuální detaily.

Ať už ale máte jakékoliv požadavky, zjistíte že náklady na vytvoření profilu nejsou nijak závratné a barevné podání Vašich zařízení se výrazně zlepšilo.